Νόμος 3848/10 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευμάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε περιφερειακά όργανα του Υπουργείου, στους διευθυντές των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, στους διευθυντές των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και στους διευθυντές των Εκκλησιαστικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, το δικαίωμα υπογραφής, αποφάσεων, πράξεων και γενικά κάθε είδους εγγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν θέματα των προαναφερόμενων εκκλησιαστικών μονάδων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.