Νόμος 3467/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αποτίμηση του χρόνου υπηρεσίας και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χρόνος υπηρεσίας ή εμπειρίας ή θητείας ίσος ή μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως ένα έτος.

 

2. Τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που αποτελούν τυπικά προσόντα διορισμού και τα πτυχία της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, που απαιτούνται για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν αξιολογούνται.

 

3. Τα πτυχία Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής φιλολογίας δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά ξένης γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06 και ΠΕ 07 αντίστοιχα.

 

4. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

 

5. Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται και η προσφερθείσα υπηρεσία από τη θέση σχολικού συμβούλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.