Νόμος 3518/06 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διοίκηση - Διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τη διοίκηση και τη διαχείριση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Ταμείο αυτό.

 

2. Οι εργασίες του Κλάδου εκτελούνται από το προσωπικό του Ταμείου. Η συμμετοχή του Κλάδου στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου καθορίζεται σε ποσοστό 13% επί του συνόλου αυτών.

 

3. Τα θέματα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του Κλάδου διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ταμείου και της γενικότερης νομοθεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.