Νόμος 3518/06 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ασφαλιστέα πρόσωπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων υπάγονται υποχρεωτικά:

 

α) Οι από 01-01-1993 ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων και

 

β) οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο επικουρικό φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (01-01-2007).

 

2. Στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ασφαλίζονται προαιρετικά, μετά από αίτηση τους, οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο επικουρικό φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (01-01-2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.