Νόμος 3518/06 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του Κλάδου Ειδικών Παροχών είναι η χορήγηση στους ασφαλισμένους του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ειδικών Παροχών σύμφωνα με τον Κανονισμό της παραγράφου 2.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, καταρτίζεται Κανονισμός με τον οποίο καθορίζονται οι παροχές του Κλάδου, οι προϋποθέσεις, το είδος, η έκταση, το ύψος αυτών, η έναρξη λειτουργίας του, οι Πόροι του Κλάδου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.