Νόμος 3518/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ως χρόνος ασφάλισης στην ειδική προσαύξηση λογίζεται:

 

α) Ο Χρόνος ασφάλισης από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του παρόντος μήνα και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

β) Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παροχών. Ο χρόνος αυτός μπορεί, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων και στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για την ειδική προσαύξηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 59 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.