Νόμος 3534/07 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις σχετικές με τις σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), εκτός των άλλων δικαιολογητικών, συνυποβάλλουν παράβολο ύψους 50.000 €, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο.

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970 (ΦΕΚ 192/Α/1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αποσπάσεις του προσωπικού των συνδεδεμένων με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας επιχειρήσεων προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας, καθώς και αποσπάσεις προσωπικού από μία συνδεδεμένη επιχείρηση σε άλλη, πραγματοποιούνται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των επιχειρήσεων.}

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών τροποποιούνται και αναπροσαρμόζονται τα καταστατικά των Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς και Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

4. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α/1998) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που άλλοι φορείς ή οργανισμοί στις καθοριζόμενες από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Ελλάδας στάσεις και αφετηρίες εγκαθιστούν στέγαστρα, εκτός της αναφερόμενης ως άνω έγκρισης του τύπου, της μορφής και της διάταξης αυτών απαιτείται επιπλέον προηγούμενη άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Ελλάδας. Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω στοιχείων από τον φορέα που εγκαθιστά το στέγαστρο απαιτείται νέα έγκριση από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Ελλάδας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.