Νόμος 3534/07 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α) Η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999).

 

β) Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995), την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997), την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και την παράγραφο 1)α του άρθρου 20 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 2291/Κ/2003) και το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995.

 

γ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος νόμου ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

 

δ) Η παράγραφος 1Β του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1953).

 

ε) Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.