Νόμος 3577/07 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εσωτερικός Κανονισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Οργανισμού, με τον οποίο καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για τους σκοπούς του Οργανισμού, τις αρμοδιότητες και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα προσόντα, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο επιλογής του Διευθυντή, τις αρμοδιότητες των Τμημάτων του Οργανισμού, τα θέματα πρόσληψης και προσόντων του προσωπικού και απασχόλησης υπαλλήλων από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εύρυθμη λειτουργία του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.