Νόμος 3581/07 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Είναι δυνατόν να συμφωνείται ότι η λύση των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου μπορεί να επέλθει μόνο με τη συνδρομή λόγων που αναφέρονται ρητά σε αυτές, κατ' αποκλεισμό τυχόν άλλων λόγων που προβλέπονται σε κείμενες διατάξεις.

 

Η διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 3581/2007 κατισχύει κάθε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής, η οποία ρυθμίζει διαφορετικά τα σχετικά θέματα. Διατάξεις τυπικών νόμων που τίθενται σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και επιφέρουν μεταβολή σε όσα συμφωνήθηκαν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του νόμου 3581/2007 δημιουργούν δικαίωμα αποζημίωσης για τον εκμισθωτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.