Νόμος 3581/07

Ν3581/2007: Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3581/2007: Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 140/Α/2007), 28-06-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του δημοσίου, μακροχρόνιες μισθώσεις του δημοσίου

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο Β: Μακροχρόνιες μισθώσεις του δημοσίου

 

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας και αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας

 

Άρθρο 17: Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

Άρθρο 18

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Ασφαλιστικά θέματα επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-06-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.