Νόμος 3581/07 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2687/1999 (ΦΕΚ 39/Α/1999), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Ο όρος συνέχιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων της εταιρείας Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αφορά στην αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας τους στην εταιρεία Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία του νόμου [Ν] 735/1997 από την οποία μεταφέρθηκαν.

 

Για τους εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν στην εταιρεία Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποκλειστικά ως προς την αποζημίωση κατά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία, οι εταιρείες Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούνται, αφού ληφθούν από τα Διοικητικά Συμβούλια αυτών οι σχετικές αποφάσεις, να χορηγήσουν πρόσθετη αποζημίωση, επιπλέον της προβλεπόμενης στις γενικές ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου, έως τη συμπλήρωση του ποσού που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 735/1997, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποχωρούντες έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσία στις ανωτέρω δύο εταιρείες.

 

Η πρόσθετη αποζημίωση βαρύνει αναλογικά, για τα έτη προϋπηρεσίας στην εταιρεία Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την ίδια, και για τα έτη προϋπηρεσίας στην ενιαία εταιρεία Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία του νόμου [Ν] 735/1997 την εταιρεία Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία του νόμου [Ν] 2687/1999.}

 

2. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης χορηγείται μηνιαία πάγια αποζημίωση εξόδων κίνησης για την αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών κίνησης και διαμονής στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, όπως αυτός καθορίζεται με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 167/2005 (ΦΕΚ 220/Α/2005).

 

Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια στη χορήγηση της θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.