Νόμος 3586/07 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ανάθεση εκτέλεσης έργων ή υπηρεσιών του νόμου 3389/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων δύνανται να συνάπτονται συμβάσεις σύμπραξης μεταξύ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικών Προσώπων του Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο 3389/2005 Περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΦΕΚ 232/Α/2005).

 

Η απόφαση υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

2. Αντικείμενο των συμβάσεων αυτών είναι η εκτέλεση έργων ή και η ανάθεση υπηρεσιών, όπως κατωτέρω:

 

α. Η ανέγερση κτιρίων για στέγαση Διοικητικών ή Υγειονομικών Υπηρεσιών του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

β. Η ανακαίνιση, ανάπλαση και εκσυγχρονισμός κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων ενός ή περισσοτέρων φορέων.

γ. Η συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων.

δ. Η συντήρηση του εξοπλισμού των κτιρίων.

ε. Η φύλαξη και καθαριότητα των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

στ. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδέεται με το αντικείμενο των συμβάσεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.