Νόμος 3613/07 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις για την Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) προστίθενται περιπτώσεις η' και θ' ως ακολούθως:

 

{η) Έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και

θ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών}

 

2. Το β' εδάφιο της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.