Νόμος 3717/08

Ν3717/2008: Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Ανώνυμη Εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Ανώνυμη Εταιρεία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3717/2008: Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Ανώνυμη Εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Ανώνυμη Εταιρεία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 239/Α/2008), 26-11-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί και ρυθμίσεις κοινωνικής ασφάλισης

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Ασφαλιστικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα κοινωνικής στήριξης

 

Άρθρο 3: Πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας Τακτικού Προσωπικού

Άρθρο 4: Εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης

Άρθρο 5: Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων ορισμένου χρόνου

Άρθρο 5Α: Διατάξεις για την αποχώρηση εργαζομένων της OLYMPIC CATERING ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 6: Ποσό ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης για τους Ιπτάμενους Χειριστές

 

Κεφάλαιο Γ: Εργασία στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

 

Άρθρο 7: Μεταφορά προσωπικού

Άρθρο 8: Προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 9: Σύσταση ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 10: Σύσταση ανωνύμων εταιρειών

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις Μεταβατικής Περιόδου

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις Προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 14

Άρθρο 16

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-11-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.