Νόμος 3748/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) από το σχολικό έτος 2008-2009 μπορούν να εισάγονται κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος που αποφοίτησαν:

 

α) Είτε σε σχολές και σε τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις με όσους εξετάζονται πανελλαδικά το ίδιο έτος σε μαθήματα της τελευταίας τάξης του ημερησίου Γενικού Λυκείου.

 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται συνολικά σε έξι (6) μαθήματα από αυτά που διδάσκονται στην τελευταία τάξη, εκ των οποίων τα 2 είναι ειδικότητας και τα τέσσερα (4) γενικής παιδείας. Για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και 2 ειδικότητας. Στα μαθήματα γενικής παιδείας οι υποψήφιοι εξετάζονται σε κοινά θέματα με τα αντίστοιχα μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου.

 

β) Είτε σε σχολές και τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γνωστικών αντικειμένων αντίστοιχων ή συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις και σε ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθμού εισακτέων για τις ανωτέρω σχολές, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 2 μαθήματα γενικής παιδείας και σε 2 μαθήματα ειδικότητας.

 

2. Η εξέταση στα μαθήματα ειδικότητας των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 γίνεται σε κοινά θέματα.

 

3. θέσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που τυχόν δεν πληρώνονται μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων της περίπτωσης α' του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.