Νόμος 3748/09 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΕΠΑΛ το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης τους μπορούν να εισάγονται:

 

α) Είτε σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις με όσους εξετάζονται πανελλαδικά το ίδιο έτος σε μαθήματα της τελευταίας τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Για τους υποψηφίους αυτούς ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001).

 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται συνολικά σε έξι (6) μαθήματα από αυτά που διδάσκονται στην τελευταία τάξη, εκ των οποίων τα 2 είναι ειδικότητας και τα τέσσερα (4) γενικής παιδείας. Για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και 2 ειδικότητας. Στα μαθήματα γενικής παιδείας οι υποψήφιοι εξετάζονται σε κοινά θέματα με τα αντίστοιχα μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης των υποψηφίων των Γενικών Εσπερινών Λυκείων.

 

β) Είτε σε σχολές και τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, σε ποσοστό θέσεων επί του αριθμού εισακτέων που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής εξετάζονται σε 2 μαθήματα γενικής παιδείας από αυτά που διδάσκονται στην τελευταία τάξη του εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.