Νόμος 3748/09 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Βεβαίωση πρόσβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις για πρόσβαση στις σχολές και στα τμήματα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της περίπτωσης α' του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, χορηγείται Βεβαίωση πρόσβασης στην οποία αναφέρονται οι προφορικοί και γραπτοί βαθμοί των μαθημάτων που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ως προφορικός βαθμός μαθήματος για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης θεωρείται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων. Σε περίπτωση που ο προφορικός βαθμός διαφέρει από το γραπτό βαθμό που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις περισσότερο από δύο μονάδες στην εικοσάβαθμη κλίμακα, αυξάνεται ή μειώνεται κατά περίπτωση ώστε να διαφέρει από το γραπτό βαθμό μόνο δύο μονάδες.

 

2. Στην περίπτωση που ο κάτοχος απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις μετά την παρέλευση δύο σχολικών ετών από τη λήψη του απολυτηρίου, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γραπτοί βαθμοί της τελευταίας εξέτασης του. Βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων είναι ο γραπτός βαθμός στις τελευταίες πανελλαδικές εξετάσεις και γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο μέσος όρος των γραπτών βαθμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.