Νόμος 3748/09 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διαδικασία εξετάσεων - Προϋποθέσεις εισαγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της περίπτωσης α' του άρθρου 2 του παρόντος νόμου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, τον τρόπο και τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, τη βαθμολογική κλίμακα, τον τρόπο υπολογισμού του τελικού βαθμού, το βαθμό πρόσβασης κάθε μαθήματος και το γενικό βαθμό πρόσβασης, τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου.

 

2. Τα επιστημονικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στην υπ' αριθμόν Φ253/28934/Β6/30-03-2006 (ΦΕΚ 391/Β/2006) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή ισχύει, και οι σχολές και τα τμήματα που εντάσσονται σε αυτά, είναι κοινά για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων γίνεται:

 

α. για τα μαθήματα γενικής παιδείας στα βαθμολογικά κέντρα όπου βαθμολογούνται τα αντίστοιχα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου τα οποία εξετάζονται πανελλαδικά και

 

β. για τα μαθήματα ειδικότητας στα βαθμολογικά κέντρα όπου βαθμολογούνται τα αντίστοιχα γραπτά δοκίμια της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 

3. Η πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου, ημερήσιων και εσπερινών της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της περίπτωσης β' του άρθρου 2 του παρόντος νόμου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο μορίων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2341/1995 (ΦΕΚ 208/Α/1995), τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού, κατά φθίνουσα σειρά μορίων).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.