Νόμος 3748/09 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Φοίτηση - Εγγραφή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Στην Α' τάξη των Επαγγελματικών Σχολών εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι μαθητές που προάγονται στη Β' τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β' τάξη του Α' κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.

 

β) Στη Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β' τάξη των Επαγγελματικών Σχολών, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου του Α' Κύκλου Σπουδών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων στην ίδια ή σε συναφή ειδικότητα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.