Νόμος 3756/09

Ν3756/2009: Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3756/2009: Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 53/Α/2009), 31-03-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύστημα άυλων τίτλων και διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά

 

Άρθρο 1: Σύστημα Άυλων Τίτλων

Άρθρο 4: Πιστοποιητικά κατάθεσης - Καταχώριση στο σύστημα άυλων τίτλων

Άρθρο 5: Παρακολούθηση στο σύστημα άυλων τίτλων των δικαιούχων κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών

Άρθρο 6: Σύνδεσμοι

Άρθρο 7: Κυρώσεις

Άρθρο 9: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την Κεφαλαιαγορά

Άρθρο 10

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β

 

Κεφάλαιο Γ: Φορολογικά θέματα

 

Άρθρο 17: Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

Άρθρο 18: Ρύθμιση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 19: Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα

Άρθρο 20: Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων επιχειρήσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Τροποποίηση του άρθρου 32 του νόμου 3614/2007

Άρθρο 25: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής του νόμου 3213/2003

Άρθρο 27: Ρύθμιση χρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 28

Άρθρο 34: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 5Α του νόμου 1790/1988

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 41: Φορολογική κλίμακα

Άρθρο 42: Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο

Άρθρο 43: Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες επαγγελματίες κατά τα επεισόδια Δεκεμβρίου 2008

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-03-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.