Νόμος 3832/10 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α. Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η οποία συνεστήθη με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 224/1986,

 

β. το Εθνικό Συμβούλιο Στατιστικής που συνεστήθη με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1819/1988 (ΦΕΚ 256/Α/1988),

 

γ. τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 11 του νόμου [Ν] 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/1996) και το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1819/1988 (ΦΕΚ 256/Α/1988) και

 

δ. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται στο νόμο αυτόν, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του νόμου [Ν] 2392/1996 οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 90 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.