Νόμος 3858/10 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 3772/2009 (ΦΕΚ 112/Α/2009) προστίθενται τα εξής:

 

{, ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με αποκλειστικό ή βασικό μέτοχο το κράτος, και στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του νόμου 3772/2009 (ΦΕΚ 112/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει τριετή υπηρεσία από το διορισμό του και να μην έχει υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.