Νόμος 3772/09

Ν3772/2009: Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3772/2009: Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 112/Α/2009), 10-07-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Οργάνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση

Άρθρο 9: Κανονισμός λειτουργίας Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών

Άρθρο 9Α

Άρθρο 9Β

Άρθρο 10: Εφαρμογή Υπαλληλικού Κώδικα και διατηρούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα για τη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος

 

Άρθρο 11: Ίδρυση Κέντρων Απεξάρτησης κρατουμένων χρηστών ναρκωτικών ουσιών

Άρθρο 13: Ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο Γ: Μέτρα για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης

 

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 29

 

Κεφάλαιο Δ: Μέτρα για την επιτάχυνση της δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας

 

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

 

Κεφάλαιο E: Θέματα ελεγκτικού συνεδρίου

 

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 45

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-07-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.