Νόμος 3772/09 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης εφαρμόζονται και για το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης. Ο κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων διαβιβάζεται στην Επιτροπή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Σωφρονιστικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2776/1999 (ΦΕΚ 291/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κρατούμενοι ασθενείς, των οποίων η νοσηλεία δεν είναι δυνατή στα αναρρωτήρια των αντίστοιχων καταστημάτων κράτησης ή στα ειδικά θεραπευτικά καταστήματα κράτησης, παραπέμπονται, κατά περίπτωση, είτε σε δημόσιο νοσοκομείο του νομού στον οποίο εδρεύει το οικείο κατάστημα κράτησης είτε, εάν δεν είναι δυνατή η νοσηλεία στο νοσοκομείο αυτό, με εντολή του Διευθυντή της οικείας κλινικής, στο πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο νομού στον οποίο λειτουργεί άλλο κατάστημα κράτησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.