Νόμος 2776/99

Ν2776/1999: Σωφρονιστικός Κώδικας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2776/1999: Σωφρονιστικός Κώδικας, (ΦΕΚ 291/Α/1999), 24-12-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται ως Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος και το άρθρο 20 του νόμου [Ν] 1968/1991, το ακόλουθο σχέδιο νόμου, το οποίο συντάχθηκε από Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συστήθηκε με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 44301/19-04-1996, όπως συμπληρώθηκε με την απόφαση 53045/30-04-1996 και ανασυγκροτήθηκε με την απόφαση 71355/17-06-1996. Στη συνέχεια η επεξεργασία του σχεδίου ανατέθηκε στην Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμό [Α] 184109/26-11-1998 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και συμπληρώθηκε με την με αριθμό 190003/29-12-1998 όμοια. Η επανεξέταση του σχεδίου νόμου Σωφρονιστικός Κώδικας ανατέθηκε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που ανασυγκροτήθηκε με την αριθμό 85675/01-07-1999 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 90164/14-07-1999 όμοια.

 

Κεφάλαιο Πρώτο

 

Τμήμα Α: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 4: Δικαιώματα των κρατουμένων

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις και περιορισμοί των δικαιωμάτων των κρατουμένων

 

Τμήμα Β: Όργανα άσκησης της σωφρονιστικής πολιτικής

 

Άρθρο 8: Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών

Άρθρο 9: Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών

Άρθρο 10: Συμβούλιο Φυλακής

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Μεταχείριση των κρατουμένων κατά κατηγορίες

 

Άρθρο 11: Διάκριση και διαχωρισμός των κρατουμένων

Άρθρο 12: Νεαροί κρατούμενοι

Άρθρο 15: Κρατούμενοι υπόδικοι

Άρθρο 16: Ειδικές κατηγορίες κρατουμένων

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Τα καταστήματα κράτησης

 

Άρθρο 18: Τρόπος σύστασης

Άρθρο 19: Διακρίσεις

Άρθρο 20: Κτιριακές εγκαταστάσεις

Άρθρο 21: Χώροι διαβίωσης των κρατουμένων

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Εισαγωγή και διαβίωση των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης

 

Άρθρο 24: Ενημέρωση και τοποθέτηση του νεοεισαγόμενου κρατουμένου

Άρθρο 27: Υγειονομική περίθαλψη

Άρθρο 30: Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά καταστήματα κράτησης ή νοσηλευτικά ιδρύματα

Άρθρο 32: Διατροφή

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Μορφωτικά προγράμματα και ελεύθερος χρόνος κρατουμένων

 

Άρθρο 34: Οργάνωση

Άρθρο 35: Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

Άρθρο 37: Ενημέρωση

Άρθρο 38: Ψυχαγωγία - Ελεύθερος χρόνος

Άρθρο 39: Άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων

 

Κεφάλαιο Έκτο: Εργασιακή κατάσταση κρατουμένων

 

Τμήμα Α: Εργασία και απασχόληση των κρατουμένων

 

Άρθρο 41: Οργάνωση εργασίας και απασχόλησης μέσα στο κατάστημα

Άρθρο 43: Αμοιβή εργασίας και απασχόλησης

 

Τμήμα Β: Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής λόγω εργασίας

 

Άρθρο 46: Προϋποθέσεις και διαδικασία

 

Τμήμα Γ: Ασφάλιση κρατουμένων

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Επικοινωνία με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

 

Άρθρο 51: Σκοπός και μέσα πραγμάτωσης της επικοινωνίας

Άρθρο 52: Επισκέψεις

Άρθρο 54: Άδειες των κρατουμένων

Άρθρο 55: Τακτικές άδειες - Προϋποθέσεις

Άρθρο 56: Ειδικότερη διαδικασία χορήγησης τακτικών αδειών

Άρθρο 58: Εκπαιδευτικές άδειες

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Εναλλακτικές μορφές έκτισης των ποινών και της ελευθερίας

 

Άρθρο 59: Ημιελεύθερη διαβίωση

 

Κεφάλαιο Ένατο: Μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος

 

Άρθρο 65: Μέτρα τάξης και ασφάλειας

Άρθρο 68: Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 69: Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 70: Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 71: Πειθαρχική Διαδικασία

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Μεταγωγή κρατουμένων

 

Άρθρο 72: Λόγοι μεταγωγής

Άρθρο 74: Μεταγωγή για λόγους υγείας

Άρθρο 75: Μεταγωγή για λόγους δικονομικούς

Άρθρο 76: Μεταγωγή για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του Καταστήματος κράτησης

 

Κεφάλαιο Ενδέκατο: Λήξη της εκτέλεσης των ποινών

 

Κεφάλαιο Δωδέκατο: Μετασωφρονιστική μέριμνα

 

Άρθρο 81: Μέριμνα της Πολιτείας πριν και μετά την οριστική απόλυση - Ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ΕΠΑΝΟΔΟΣ - Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο: Εποπτεία της εκτέλεσης ποινών

 

Άρθρο 84: Εποπτεία της εκτέλεσης των ποινών μέσα στο κατάστημα κράτησης

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο: Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

 

Άρθρο δεύτερο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-12-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.