Νόμος 2776/99 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Πειθαρχικά παραπτώματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν πειθαρχική, ποινή κατά του δράστη τους είναι μόνο τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διακρίνονται ανάλογα με τη βαρύτητά τους σε τρεις κατηγορίες. Η συμμετοχή στα παραπτώματα αυτό, καθώς και απόπειρα αυτών αντιμετωπίζονται ανάλογα.

 

2. Πειθαρχικά παραπτώματα της κατηγορίας Α' είναι τα ακόλουθα:

 

α) Απείθεια στις νόμιμες εντολές του προσωπικού του καταστήματος, όπως άρνηση παροχής οφειλόμενης υπηρεσίας ή παρεμπόδιση τρίτου να παράσχει οφειλόμενη υπηρεσία.

 

β) Βίαιη απόδραση περισσότερων κρατουμένων με ενωμένες δυνάμεις.

 

γ) Άσκηση ή απειλή άσκησης βίας κατά μελών του προσωπικού του καταστήματος,

 

δ) Άσκηση σωματικής βίας κατά συγκρατούμενου,

 

ε) Προσβολή κατά της γενετήσιας ελευθερίας,

 

στ) Εν γνώσει κατασκευή ή κατοχή αιχμηρών ή εν γένει επικίνδυνων αντικειμένων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως όπλα,

 

ζ) Εισαγωγή, παρασκευή, ανάμειξη, καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση ή χρήση ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών ουσιών και οποιαδήποτε άλλη διάπραξη των βασικών εγκλημάτων του νόμου περί ναρκωτικών,

 

η) Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων του καταστήματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή ειδικής χρήσης,

 

θ) Δωροδοκία μέλους του προσωπικού του καταστήματος.

 

ι) Η χρήση ή η κατοχή κινητού τηλεφώνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3772/2009 (ΦΕΚ 112/Α/2009).

 

3. Πειθαρχικά παραπτώματα της κατηγορίας Β' είναι τα ακόλουθα:

 

α) Αφαίρεση ειδών αξίας ή ανάγκης από συγκρατούμενο ή παράνομη χρήση πραγμάτων που ανήκουν στο κατάστημα ή σε τρίτο,

 

β) Κατοχή, χωρίς άδεια, χρημάτων ή άλλων απαγορευμένων από τον κανονισμό ειδών,

 

γ) Απειλή ή άσκηση ψυχολογικής βίας κατά συγκρατούμενου,

 

δ) Πώληση ειδών αποκλειστικής χρήσης, όπως φάρμακα,

 

ε) Οργάνωση παράνομων και απαγορευμένων παιχνιδιών.

 

στ) Απόδραση κρατουμένου.

 

ζ) Ψευδής απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός ή κατάποση ξένων αντικειμένων για αποφυγή εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή για επίτευξη ευεργετήματος,

 

η) Ύβρεις ή συκοφαντίες κατά του προσωπικού ή συγκρατούμενου.

 

θ) Συστηματική διατύπωση αβάσιμων και ψευδών παραπόνων.

 

4. Πειθαρχικά παραπτώματα της κατηγορίας Γ' είναι τα ακόλουθα:

 

α) Παράβαση της νομοθεσίας για τα παράνομα ή απαγορευμένα παιχνίδια εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 στοιχείο ε' του παρόντος άρθρου.

 

β) Εν γνώσει κατασκευή, κατοχή ή χρήση απαγορευμένων ειδών, εκτός από τα αναγραφόμενα στην κατηγορία Α'.

 

γ) Συστηματική παράλειψη τήρησης των κανόνων υγιεινής του κρατουμένου ή του ατομικού κελιού ή θαλάμου, καθώς και ρύπανση εγκαταστάσεων ή κοινοχρήστων χώρων.

 

δ) Παρότρυνση άλλου κρατουμένου για διάπραξη των παραπτωμάτων όλων των κατηγοριών.

 

5. Μετά πάροδο έξι μηνών από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος επέρχεται παραγραφή. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας και μέχρι έξι μήνες κατά ανώτατο όριο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.