Νόμος 3772/09 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

 

α) Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, που ιδρύθηκε με τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 2349/1940 (ΦΕΚ 158/Α/1940),

β) Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, που ιδρύθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1113/1949 (ΦΕΚ 235/Α/1949),

γ) Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων με έδρα το δημοτικό διαμέρισμα Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α/1999),

δ) Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων με έδρα το Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, που ιδρύθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α/1999) και

ε) Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του παρόντος νόμου,

 

εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπάγονται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως ισχύει σήμερα, όσον αφορά στη μέριμνα για τη στελέχωση με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, την υγειονομική οργάνωση και την υλικοτεχνική υγειονομική υποδομή και εξοπλισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α/2015).

 

2. Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται η διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω Θεραπευτικών Καταστημάτων, η λειτουργία τυχόν παραρτημάτων για γυναίκες και νεαρούς κρατουμένους, η σύνδεση με συγκεκριμένο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα θέματα πρόβλεψης οργανικών θέσεων, μεταφοράς και κατάταξης του υπηρετούντος ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, η καταβολής της μισθοδοσίας τους, κάλυψης κενών θέσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α/2015).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης εγκρίνονται οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των ανωτέρω Θεραπευτικών Καταστημάτων.

 

4. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των ανωτέρω θεραπευτικών καταστημάτων, οι έκτακτες ανάγκες κάλυψης ιατρικών υπηρεσιών τους αλλά και όλων των καταστημάτων κράτησης της χώρας δύνανται να εξυπηρετούνται από ιατρούς νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ευθύνη των αρμόδιων Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μπορούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους δυνατότητες να διαθέτουν το ανωτέρω ιατρικό προσωπικό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 40 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4163/2013 (ΦΕΚ 155/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.