Νόμος 4356/15

Ν4356/2015: Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4356/2015: Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 181/Α/2015), 24-12-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Σύμφωνο συμβίωσης

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις

Άρθρο 3: Άκυρο και ακυρώσιμο σύμφωνο

Άρθρο 4: Επώνυμο

Άρθρο 5: Σχέσεις των μερών

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Λύση

Άρθρο 8: Κληρονομικό δικαίωμα

Άρθρο 9: Τεκμήριο πατρότητας

Άρθρο 10: Επώνυμο τέκνων

Άρθρο 11: Γονική μέριμνα

Άρθρο 12: Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων - Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 13: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 14: Τροποποίηση διατάξεων του Αστικού Κώδικα

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Εθνικό συμβούλιο κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας

 

Άρθρο 15: Σύσταση

Άρθρο 16: Σύνθεση

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες

Άρθρο 18: Λειτουργία

Άρθρο 19: Συνεργασία με φορείς και κοινωνικός διάλογος

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

 

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Τροποποιήσεις τον κώδικα ποινικής δικονομίας

 

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Τροποποίηση διατάξεων περί αστικής ευθύνης του τύπου

 

Άρθρο 37

 

Κεφάλαιο Έκτο: Ρυθμίσεις σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα και τα καταστήματα κράτησης

 

Άρθρο 38: Διάθεση κατασχεθέντων, δημευθέντων προϊόντων σε Καταστήματα Κράτησης

Άρθρο 39: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 62/2014

Άρθρο 40: Σύσταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Σωφρονιστικού Κώδικα

Άρθρο 41: Ενίσχυση αγροτικών φυλακών

Άρθρο 42: Εξ αποστάσεως φοίτηση κρατουμένων σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 43: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 3772/2009

Άρθρο 44: Ενίσχυση Σωφρονιστικής Διοίκησης

Άρθρο 45: Θέματα εξωτερικής φρουράς Καταστημάτων Κράτησης

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της δικαιοσύνης

 

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 55

Άρθρο 56: Ληξιαρχικές και δημοτολογικές ρυθμίσεις

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-12-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.