Νόμος 3882/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Πρόσβαση στις υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του άρθρου 8 παράγραφος 1 μέσω της Γεωπύλης του άρθρου 25 και μέσω της δικτυακής πύλης γεωχωρικών πληροφοριών Inspire.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.