Νόμος 3882/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ακόλουθοι επιπλέον όροι έχουν την εξής έννοια:

 

1. Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών (εφεξής Γεωπύλη): διαδικτυακός τόπος ή ισοδύναμο μέσο, που παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

 

2. Κύριος πρωτοτύπου συνόλου γεωχωρικών δεδομένων: η δημόσια αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την αρχική του προμήθεια, παραγωγή, διαρκή επικαιροποίηση και διατήρηση του.

 

3. Πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων: ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων που είναι μοναδικό μεταξύ όλων των δημόσιων αρχών. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα ενός συνόλου γεωχωρικών δεδομένων, ένα από αυτά καθορίζεται ως πρωτότυπο.

 

4. Διανοητική Ιδιοκτησία: όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 8 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997).

 

5. Στην έννοια του χωρικού αντικειμένου που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 εμπεριέχονται και θεσμικά αντικείμενα που προσδιορίζονται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.