Νόμος 3882/10 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεούνται να παρέχουν και να διασταυρώνουν μέσω των αρχείων τους, καθώς και να επιβεβαιώνουν στους Διαχειριστές του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας τη βασιμότητα των στοιχείων που προκύπτουν από τα αρχεία αυτά, όπως εισοδηματικά, οικογενειακά, προσωπικά, ανεργίας, τα οποία δηλώνουν με τις αιτήσεις τους οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών καθορίζονται τα στοιχεία των δικαιούχων που απαιτούνται και η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, τη διαδικασία για την επιβεβαίωση και διασταύρωση τους, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.