Νόμος 3882/10 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα Παραρτήματα Ι, II και III που ακολουθούν:

 

Παράρτημα Ι: Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α' του νόμου και στα άρθρα 8 παράγραφος 1 και 9 παράγραφος α' της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Παράρτημα ΙΙ: Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β' του νόμου και στα άρθρα 8 παράγραφος 1 και 9 παράγραφος β' της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Παράρτημα III: Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στα άρθρα 6(B) και 9(B) της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.