Νόμος 3887/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεταβίβαση και ανάκληση αδειών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή ή με κληρονομικό δικαίωμα με την άδειά τους σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009.

 

2. Το δικαίωμα κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης που χορηγήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010 δεν ανακαλείται για μόνο το λόγο ότι το όχημα έπαυσε να κυκλοφορεί από οποιαδήποτε αιτία. Η αντικατάσταση Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, που κυκλοφόρησε πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010 κατόπιν αποχαρακτηρισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, εκτός και αν ειδικές διατάξεις ορίζουν προθεσμία για την αντικατάσταση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.