Νόμος 3905/10

Ν3905/2010: Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3905/2010: Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 219/Α/2010), 23-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικές αρχές και ορισμοί

 

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ελληνικό κινηματογραφικό έργο

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Ενίσχυση κινηματογραφίας

 

Μέρος πρώτο: Ειδικός φόρος

 

Άρθρο 5: Ενίσχυση από τα έσοδα του ειδικού φόρου

Άρθρο 5Α

Άρθρο 6: Καθορισμός συντελεστή ενίσχυσης κινηματογραφικού έργου

Άρθρο 7: Υπολογισμός ενίσχυσης για παραγωγό κινηματογραφικού έργου

 

Μέρος δεύτερο: Ενίσχυση παραγωγής από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ελληνικό κέντρο κινηματογράφου

 

Άρθρο 9: Νομική μορφή

Άρθρο 11: Πόροι

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

 

Κεφάλαιο Έκτο: Κινηματογραφικό αρχείο

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Λοιπές διατάξεις κινηματογραφικής πολιτικής

 

Άρθρο 36: Άδειες για την πραγματοποίηση γυρισμάτων

Άρθρο 38: Γνωμοδοτική Επιτροπή Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Λοιπές διατάξεις

 

Μέρος πρώτο: Αναμόρφωση κρατικών λογοτεχνικών βραβείων και κρατικών βραβείων συγγραφής θεατρικού έργου

 

Μέρος δεύτερο: Εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών

 

Άρθρο 42

Άρθρο 43: Μνημόνιο Συν-αντίληψης και Συνεργασίας

Άρθρο 44

 

Μέρος τρίτο: Λοιπές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 45: Χώρος εγκατάστασης Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 50: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 51: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 52: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-12-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.