Νόμος 3907/11

Ν3907/2011: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3907/2011: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 7/Α/2011), 26-01-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ίδρυση υπηρεσίας ασύλου

 

Άρθρο 1: Ίδρυση - αποστολή - Συγκρότηση

Άρθρο 2: Στελέχωση

Άρθρο 3: Αρχή Προσφυγών

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός - Οικονομική διαχείριση Προμήθειες - Στέγαση Υπηρεσιών

Άρθρο 5: Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Ίδρυση υπηρεσίας πρώτης υποδοχής

 

Άρθρο 6: Ίδρυση - αποστολή - συγκρότηση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Άρθρο 7: Διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής

Άρθρο 8: Οργάνωση - Λειτουργία - Προϋπολογισμός

Άρθρο 8Α: Δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Άρθρο 9: Στελέχωση

Άρθρο 10: Διοίκηση και διάρθρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής

Άρθρο 11: Διαχωρισμός και παραπομπή

Άρθρο 12: Περιφερειακή Επιτροπή Εποπτείας

Άρθρο 13: Καθεστώς παραμονής σε εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής

Άρθρο 14: Φύλαξη - Εγκαταστάσεις

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Ίδρυση υπηρεσίας πρώτης υποδοχής

 

Άρθρο 16: Σκοπός (Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 17: Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 18: Ορισμοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας)

Άρθρο 19: Ευνοϊκότερες διατάξεις (Άρθρο 4 της Οδηγίας)

Άρθρο 20: Μη επαναπροώθηση, βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, οικογενειακή ζωή και κατάσταση της υγείας (Άρθρο 5 της Οδηγίας)

Άρθρο 21: Απόφαση Επιστροφής (Άρθρο 6 της Οδηγίας)

Άρθρο 22: Οικειοθελής αναχώρηση (Άρθρο 7 της Οδηγίας)

Άρθρο 23: Απομάκρυνση (Άρθρο 8 της Οδηγίας)

Άρθρο 24: Αναβολή της απομάκρυνσης (Άρθρο 9 της Οδηγίας)

Άρθρο 25: Επιστροφή και απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων (Άρθρο 10 της Οδηγίας)

Άρθρο 26: Απαγόρευση εισόδου (Άρθρο 11 της Οδηγίας)

Άρθρο 27: Τύπος (Άρθρο 12 της Οδηγίας)

Άρθρο 28: Ένδικα βοηθήματα (Άρθρο 13 της Οδηγίας)

Άρθρο 29: Εγγυήσεις εν όψει της επιστροφής (Άρθρο 14 της Οδηγίας)

Άρθρο 30: Κράτηση (Άρθρο 15 της Οδηγίας)

Άρθρο 31: Όροι κράτησης (Άρθρο 16 της Οδηγίας)

Άρθρο 32: Κράτηση ανηλίκων και οικογενειών (Άρθρο 17 της Οδηγίας)

Άρθρο 33: Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 18 της Οδηγίας)

 

Κεφάλαιο Δ: Επανεισδοχή

 

Άρθρο 34: Επανεισδοχή

Άρθρο 35: Ρύθμιση θεμάτων επιστροφών

Άρθρο 36: Ρύθμιση θεμάτων οικειοθελούς αναχώρησης

Άρθρο 37: Ρύθμιση θεμάτων απομάκρυνσης

Άρθρο 38: Ρύθμιση θεμάτων απαγόρευσης εισόδου

Άρθρο 39: Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 40: Επιστροφή υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελών των οικογενειών τους, καθώς και μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη

Άρθρο 41: Προστασία από την επιστροφή

Άρθρο 42: Τροποποιήσεις στις διατάξεις του νόμου 3386/2005

Άρθρο 43: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 44: Επιτροπές Προσφυγών

Άρθρο 45

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 46: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 47: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-01-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.