Νόμος 3908/11

Ν3908/2011: Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3908/2011: Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή, (ΦΕΚ 8/Α/2011), 01-02-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Πλαίσιο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Άρθρο 3: Ενισχυόμενες δαπάνες

Άρθρο 4: Είδη ενισχύσεων

Άρθρο 5: Ποσοστά ενισχύσεων

Άρθρο 6: Γενικά Επενδυτικά Σχέδια - Καθεστώς ενισχύσεων

Άρθρο 7: Ετήσιος προγραμματισμός ενισχύσεων

Άρθρο 8: Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 9: Προϋποθέσεις αξιολόγησης

Άρθρο 10: Κριτήρια αξιολόγησης

Άρθρο 11: Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 12: Καταβολή ενισχύσεων

Άρθρο 13: Ειδικά επενδυτικά σχέδια - Καθεστώς ενισχύσεων

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων - Κυρώσεις

Άρθρο 14Β: Όροι ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής

Άρθρο 15: Ετήσια υποβολή Έκθεσης στη Βουλή των Ελλήνων

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-01-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.