Νόμος 3908/11 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ποσοστά ενισχύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον καθορισμό του ποσοστού των περιφερειακών ενισχύσεων:

 

α. Η Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α', Β', Γ') με κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης, σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, ήτοι:

 

Στην Α' Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι Νομοί της Αττικής και της Βοιωτίας.

 

Στη Β' Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας.

 

Στη Γ' Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας.

 

β. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμός 800/2008 της Επιτροπής της 06-08-2008, Παράρτημα I (EEL 214/2008, σελίδα 38)).

 

2. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και από το νομό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με βάση το κατά το έτος 2007 κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κάθε νομού, σε σχέση με τον κατά το ίδιο έτος μέσο όρο του κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας.

 

3. Ειδικότερα τα ποσοστά ενίσχυσης, κατά ζώνη κινήτρων, ανέρχονται:

 

α. Στην Α' ζώνη, σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

 

β. Στη Β' ζώνη, σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

 

γ. Στη Γ' ζώνη, σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

 

4. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013 (2006/C 286/2004, 23-11-2006). Τα ανωτέρω ποσοστά εντός των Ζωνών Α', Β' και Γ' υπόκεινται στους περιορισμούς του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και εάν κάποιος νομός δικαιούται με βάση τις τρεις Ζώνες ενισχύσεων σε κάποια κατηγορία (Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές επιχειρήσεις) ποσοστό υψηλότερο από αυτό που επιτρέπει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως ισχύει, τότε η ενίσχυση περιορίζεται στα όρια του Χάρτη.

 

5. Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια τα Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό και μέγεθος επιχείρησης είναι τα εξής:

 

Περιφέρειες

Νομοί

ΑΕΠ 2007 (Μέσος Όρος Χώρας = 100)

Ζώνες

Όρια Εγκεκριμένου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ποσοστά ενίσχυσης

Μεγάλες επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές επιχειρήσεις

Νότιο Αιγαίο

Κυκλάδων

114,66

Γ

15%

15%

25%

35%

Δωδεκανήσου

102,69

Γ

15%

15%

25%

35%

Στερεά Ελλάδα

Φθιώτιδος

84,05

Β

15%

15%

25%

35%

Φωκίδος

75,54

Β

20%

20%

30%

40%

Ευβοίας

81,79

Β

15%

15%

25%

35%

Βοιωτίας

148,17

Α

15%

15%

20%

25%

Ευρυτανίας

53,45

Γ

20%

20%

30%

40%

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκης

85,56

Β

30%

30%

35%

40%

Χαλκιδικής

78,66

Β

30%

30%

35%

40%

Κιλκίς

79,31

Γ

30%

30%

40%

50%

Πέλλας

64,66

Γ

30%

30%

40%

50%

Ημαθίας

71,55

Γ

30%

30%

40%

50%

Πιερίας

64,44

Γ

30%

30%

40%

50%

Σερρών

56,47

Γ

30%

30%

40%

50%

Δυτική Μακεδονία

Γρεβενών

64,44

Γ

30%

30%

40%

50%

Κοζάνης

92,78

Β

30%

30%

35%

40%

Φλώρινας

73,60

Γ

30%

30%

40%

50%

Καστοριάς

68,00

Γ

30%

30%

40%

50%

Αττική

Αττικής

134,48

Α

20%

15%

20%

25%

Θεσσαλία

Λάρισας

76,51

Β

30%

30%

35%

40%

Μαγνησίας

87,72

Β

30%

30%

35%

40%

Καρδίτσας

54,42

Γ

30%

30%

40%

50%

Τρικάλων

61,75

Γ

30%

30%

40%

50%

Ιόνια

Κέρκυρας

74,78

Γ

30%

30%

40%

50%

Λευκάδας

74,68

Γ

30%

30%

40%

50%

Κεφαλληνίας

91,16

Γ

30%

30%

40%

50%

Ζακύνθου

101,62

Γ

30%

30%

40%

50%

Κρήτη

Ηρακλείου

92,67

Β

30%

30%

35%

40%

Χανίων

91,70

Β

30%

30%

35%

40%

Λασιθίου

94,61

Β

30%

30%

35%

40%

Ρεθύμνης

82,22

Β

30%

30%

35%

40%

Πελοπόννησος

Λακωνίας

65,63

Γ

30%

30%

40%

50%

Μεσσηνίας

67,67

Γ

30%

30%

40%

50%

Κορινθίας

106,36

Β

30%

30%

35%

40%

Αρκαδίας

98,06

Β

30%

30%

35%

40%

Αργολίδας

78,99

Β

30%

30%

35%

40%

Βόρειο Αιγαίο

Λέσβου

71,88

Γ

30%

30%

40%

50%

Σάμου

72,95

Γ

30%

30%

40%

50%

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Καβάλας

76,19

Γ

40%

40%

45%

50%

Ξάνθης

64,98

Γ

40%

40%

45%

50%

Ροδόπης

57,54

Γ

40%

40%

45%

50%

Δράμας

63,15

Γ

40%

40%

45%

50%

Έβρου

69,18

Γ

40%

40%

45%

50%

Ήπειρος

Ιωαννίνων

78,66

Γ

40%

40%

45%

50%

Άρτας

61,64

Γ

40%

40%

45%

50%

Πρέβεζας

71,23

Γ

40%

40%

45%

50%

Θεσπρωτίας

75,22

Γ

40%

40%

45%

50%

Δυτική Ελλάδα

Αχαΐας

77,48

Γ

40%

40%

45%

50%

Αιτωλοακαρνανίας

60,24

Γ

40%

40%

45%

50%

Ηλείας

52,26

Γ

40%

40%

45%

50%

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να τροποποιούνται τα Ποσοστά ενισχύσεων, με βάση τις διαφοροποιήσεις στο Ακαθόριστο Εγχώριο Προϊόν κάθε νομού και σύμφωνα με τα κριτήρια και τους περιορισμούς που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Με όμοια απόφαση μπορούν να τροποποιούνται τα όρια των ποσοστών ενισχύσεων με βάση τον εγκεκριμένο κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

7. Οι ενισχύσεις του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με ενίσχυση de minimis που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 1998/2006 (ΕΕL 379/2006), ούτε με άλλη κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση, σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να επιτρέπεται η σώρευση των ενισχύσεων του παρόντος νόμου με συγκεκριμένα άλλα καθεστώτα, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. Με την παραπάνω υπουργική απόφαση ορίζονται οι όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και ο τρόπος ελέγχου της σώρευσης.

 

8. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 800/2008 της Επιτροπής της 06-08-2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των 15.000.000 € για μεμονωμένη επιχείρηση και των 30.000.000 € για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας τα προαναφερόμενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 20 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

9. Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα μεταφορών και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

 

10. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις δεν συνδέονται με την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων έναντι εισαγόμενων.

 

11. Στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια παρέχονται ενισχύσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 13.

 

12. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές, σε Επιχειρηματικά Πάρκα εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης και σε Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, κατ' εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

13. Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.