Νόμος 392/76 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι χώροι οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) είναι υπαίθριοι χώροι εις τους οποίους παρέχεται η δυνατότης διαμονής, σιτίσεως και αναψυχής τουριστών διαθετόντων ή μη ίδια μέσα μεταφοράς και διανυκτερεύσεως, ήτοι: σκηνές και τροχόσπιτα, η δε ίδρυσις και λειτουργία αυτών υπόκειται εις τον έλεγχο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

2. Απαγορεύεται η ίδρυσις και λειτουργία χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως άνευ:

 

α) Αδείας καταλληλότητας των δια την ίδρυση αυτών χώρων και β) αδείας λειτουργίας, χορηγουμένων δια πράξεων του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων.

 

Ωσαύτως απαγορεύεται η λειτουργία χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως κατά την διάρκειαν της προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας λειτουργίας ή μετά την ανάκληση αυτής, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 8. Υπό τους όρους των προηγουμένων εδαφίων, απαγορεύεται και η διαφήμισις του όρου κάμπινγκ εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή ως και η τοποθέτησις σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.