Νόμος 392/76 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι χώροι οργανωμένης κατασκηνώσεως πρέπει να ευρίσκονται εις τόπους φυσικού κάλλους μακράν θορυβωδών εγκαταστάσεων νοσογόνων εστιών και εγκαταστάσεων που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος, ως και νεκροταφείων και εις σημεία ευχερούς προσπελάσεως εκ κυρίων οδικών αρτηριών ή εκ της θαλάσσης.

 

2. Οι χώροι οργανωμένης κατασκηνώσεως πρέπει να είναι περιφραγμένοι και να διαθέτουν αυτοφυές ή καλλιεργούμενο πράσινο, την αναγκαία υποδομή, ήτοι εσωτερικές οδούς, δίκτυα υδρεύσεως, αποχετεύσεως, φωτισμού κ.λ.π., ως και τις απαραιτήτους κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

3. Οι χώροι οργανωμένης κατασκηνώσεως κατατάσσονται εις τάξεις αναλόγως της θέσεως, της εκτάσεως, της υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτών, ως και της στάθμης των παρεχομένων υπ' αυτών υπηρεσιών. Η κατά το άρθρο 1 άδεια λειτουργίας χορηγείται δι' ορισμένη τάξιν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.