Νόμος 392/76 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες καταλληλότητας και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως χορηγούνται εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

2. Απαγορεύεται η εκμετάλλευσις, διεύθυνσις ή διαχείρισις χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως υπό προσώπων καταδικασθέντων αμετακλήτως εις φυλάκιση πέραν των τριών μηνών, δι' αδικήματα προβλεπόμενα υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937 περί διατάξεων αφορωσών εις τον έλεγχο των ξενοδοχείων και την προστασία των πελατών αυτών ή πασχόντων εκ μεταδοτικού νοσήματος ή παθήσεως που καθιστά αυτά ακατάλληλα δια την άσκηση των καθηκόντων των.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.