Νόμος 392/76 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται εις τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεως χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως όπως ορίζουν ελευθέρως τις τιμάς χρήσεως των χώρων υπό των πελατών και των παρεχομένων υπηρεσιών, επιφυλασσομένων των εκάστοτε ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων.

 

Το σχετικό τιμολόγιον υποβάλλεται προς θεώρηση εις τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μέχρι της 1ης Αυγούστου εκάστου έτους και ισχύει αμετάβλητο δι' ολόκληρον την επομένη τουριστική περίοδον.

 

2. Εις την είσοδο των χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως τοποθετείται πινακίδα που αναγράφει το τιμολόγιον και τα διεθνώς καθιερωμένα σήματα παροχής ανέσεως και υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.