Νόμος 392/76 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τη αιτήσει των ενδιαφερομένων δύναται να απονέμεται δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τιμητική διάκρισις, ενός, δύο ή τριών αστέρων εις χώρους οργανωμένης κατασκηνώσεως αναλόγως της συγκροτήσεως αυτών, των προσφερομένων ανέσεων και της εν γένει λειτουργικής στάθμης αυτών.

 

2. Οι κατά τ' ανωτέρω διακρίσεις που απονέμονται δύνανται ν' ανακαλούνται δι' όμοιας πράξεως, εάν οι πραγματικές καταστάσεις, επί των οποίων στηρίχθηκε η απονομή των, εκλείψουν ή μεταβληθούν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.