Νόμος 392/76 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκμετάλλευσις χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως επιχείρησις υποχρεούται προ της ενάρξεως της εκμεταλλεύσεως να υποβάλει εις τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού προς έγκριση τον διακριτικό τίτλο του χώρου.

 

Η έγκρισις του τίτλου παρέχει δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως αυτού.

 

2. Παρά τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού τηρείται μητρώον των χορηγουμένων αδειών καταλληλότητας, και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως και των εγκριθέντων διακριτικών τίτλων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.