Νόμος 392/76 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού καθορίζονται:

 

α) Οι λεπτομέρειες των προϋποθέσεων και η διαδικασία της χορηγήσεως των κατά το άρθρο 1 αδειών καταλληλότητας και λειτουργίας, οι τάξεις των χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως και οι αναγκαίες δι' εκάστην τάξιν εγκαταστάσεις υποδομής και κτιριακές εγκαταστάσεις ως και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

β) Οι όροι λειτουργίας των χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως και οι μεταξύ εκμεταλλευομένων αυτού επιχειρήσεων και των πελατών αυτών σχέσεις.

γ) Τα κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 νοσήματα.

δ) Τα της μορφής του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 υποβαλλομένου προς θεώρηση τιμολογίου.

ε) Οι διαστάσεις και το περιεχόμενον των κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2 πινακίδων.

στ) Τα της διαδικασίας εγκρίσεως του διακριτικού τίτλου των χώρων οργανωμένων κατασκηνώσεων.

ζ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής τιμητικών διακρίσεων κατά το άρθρο 5, ως και τα της ανακλήσεως αυτών.

η) Πάσα λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.