Νόμος 3938/11 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3181/2003 (ΦΕΚ 218/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέτοχοι του Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, παραμένουν μέτοχοι και μετά την έξοδο τους από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, για δέκα έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται υποχρεωτικώς.}

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε. Σε θάνατο συζύγου ή τέκνου μετόχου.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.