Νόμος 3938/11 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 16 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, καταργούνται:

 

1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α/1998).

 

2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που διέπονται από τον παρόντα νόμο.}

 

2. Το άρθρο 18 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6 και 7 και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 που αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 1.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.