Νόμος 3943/11 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι λέξεις κατά την 01-01-2010 και εφεξής και οι λέξεις μέχρι την 01-1-2010 διαγράφονται.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 51Α προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για το έτος 2010 ως μη συνεργάσιμα θεωρούνται τα κράτη που περιλαμβάνονται στην 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση [Α] του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1590/Β/2005). Για το έτος 2011 ως μη συνεργάσιμα θεωρούνται τα κράτη που καθορίζονται ως τέτοια με την 1150236/ΔΟΣ/2010 απόφαση [Α] του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1805/Β/2010).}

 

γ) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις κατώτερος σε ποσοστό πάνω από το ήμισυ του φόρου αντικαθίστανται από τις λέξεις ίσος ή κατώτερος με τα εξήντα εκατοστά του φορολογικού συντελεστή.

 

2. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 51B του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται, από τότε που ίσχυσε το άρθρο 51B, η εξής φράση:

 

{, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.