Νόμος 3979/11 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Μετάταξη υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού σε υπηρεσίες του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και αντιστρόφως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και αντιστρόφως.

 

2. Για τη μετάταξη απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και κάθε άλλο χρονικό περιορισμό που προκύπτει από ειδική διάταξη, γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

 

3. Η μετάταξη από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε υπηρεσίες του Δημοσίου και αντιστρόφως διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και αντιστρόφως με κοινή απόφαση των αρμοδίων προς διορισμό οργάνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.