Νόμος 3982/11 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα χορηγούνται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 της 158/25/ΦΓ9.1/10-01-2011 (ΦΕΚ 49/Β/2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

2. Τα αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα καταχωρούνται ως ιδιαίτερη κατηγορία στο Ενιαίο Μητρώο του άρθρου 9.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.